ZARZĄD KRAJOWY

 

Przewodnicząca - Maria Doroszko

Wiceprzewodniczący – Wiesław Bukowiecki

Sekretarz -    Teresa Kiedos

Członek  Zarządu - Paweł Krzyżanowski

Członek  Zarządu -  Alicja Góraj

Skarbnik -  Bogumiła Flakiewicz

Członek  Zarządu -  Barbara Bońdos

Członek  Zarządu -  Grażyna MacieszaKomisja Rewizyjna


Mieczysława Brzostek

Dorota Gozdek

Joanna Romaniewicz