ZARZĄD

 

                                             Zarząd


 

Przewodnicząca - Maria Doroszko

WiceprzewodniczącyWaldemar Kuc

Sekretarz -    Teresa Kiedos

Członek  Zarządu -  Alicja Góraj

Skarbnik -  Bogumiła Flakiewicz

Członek  Zarządu -  Barbara Bońdos

Członek  Zarządu -  Grażyna MacieszaKomisja Rewizyjna


Mieczysława Brzostek

Dorota Gozdek

Joanna Romaniewicz